Author: ffk

Vendimet

Vendimet e Komisionit Disiplinor 

Komisioni Disiplinor  i shkallës së parë në përbërje; Met  Çeku – kryetar dhe Dukagjin Zefi, Avni Shala, Luan Salihu dhe Bekim Behrami – anëtarë në mbledhjen e mbajtur me datë 08.12.2020 shqyrtoi procedurat  e hapura nga mbledhja e kaluar si dhe inicimet e filluara nga…

P