Komisioni i Garave i Vala Superligës dhe Ligës së Parë në përbërje: IsmetAhmeti, Isuf Ajeti dhe Sahit Kelmendi, nëmbledhjen e mbajtur me datën  19.04.2018, lidhur me regjistrimin e ndeshjevetë “Digit-Alb Kupes se Kosoves per Kampionatin 2017/2018, administroi tërë materialin e prezantuarngazyrtarët e ndeshjeve të Digit Alb Kupes së Kosovës në futboll (Kategoria e seniorëve), andaj,bazuar në disozitat e nenit 58 të Prpozicioneve, nenit 69-të të RregulloressëGarave, si dhe dispozitave te Rregullores Disiplinore, në bazë të autorizime veqë ka mori këtë:

 
V E N D I M
 

1.Regjistrohen  ndeshjet  e Digitalb Kupës së Kosovës (Gjysmëfinalet) në futboll për edicionin 2017/2018  me rezultatet e arritura në fushë.

 

2.Duke i shqyrtuar dhe analizuar raportet e delegatëve, kontrollorëve si dhe të dhënat nga Protokolet zyrtare të ndeshjeve, lidhur me rregullsinë e fillimit, zhvillimit dhe përfundimit të ndeshjeve të Digitalb Kupës – Kategoria e Seniorëve, Komisioni ka konstatuar se ndeshjet kanë pasur fillim në kohën e paraparë, vlerësuar nga komisioni ndeshjet kishin një rrjedhë dhe ecurinë pajtueshmëri me Propozicionet dhe Rregulloren e Garave, ndërsa per raste të izoluara të disiplin spër sjelljen e lojtarëve, respektivisht për lëshim në organizim në ndeshjen andaj,duke u  bazuar në raportet e zyrtarëvetë FFK-së, dhe pas administrimit të të gjitha materialeve dhe shkresave të prezentuara, incizimeve televizive dhe (raporteve të personave zyrtarë të FFK-së si dhe mjeteve të informacionit) gjeti prova për inicim të procedures të Komisioni Disiplinor

 

INICIM TË PROCEDURËS DISIPLINORE

 

1.Ndaj KF “Vushtrria” (motivi- lëshim në organizimin e ndeshjes ku në minutën e  vazhdimeve 2x 15 konkretisht nga ana e shikuesve të Vushtrrisë goditet me shishe Pvc  referi anësor në min 107 dhe 110 E.Zeqiri, por per fat të mirë nuk vjen deri te një lëndim në ndeshjen e Digitalb Kupa e Kosovës ndërmjet KF Vushtrria – KF  Prishtina, e zhvilluar në Vushtrri me date 18.04.2018) sipas raportit të personave zyrtarë të ndeshjes.

 

KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur  katë  drejtë  ankese në afatin prej 3 (tri) ditëve, nga dita e pranimittë Vendimit, Organit të shkallës së dytë (Komisionit për ankesa, sipas procedures së paraparë me Propozicione e Rregulloretë FFK-së).

Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi  me  BULETININ ZYRTAR  05 me dt 19.04.2018.