5 shkurt, 2020 – Njoftohen trajnerët të cilët e kanë përfunduar trajnimin dhe janë pajisur me licencë në Maqedoninë e Veriut se janë të obliguar për të marrë pjesë në seminarin i cili do të mbahet më 24 shkurt në hotel “Aleksandar Palace” në Shkup prej orës 11.30 deri në orën 18.00, me ç’rast do të bëhet edhe rinovimi i licencave. Konfirmimin për pjesëmarrje në këtë seminar trajnerët duhet ta bëjnë në emailin mario.gjurcinovski@ffm.com.mk