kosovanationalteamsenegalProcesi i aplikimit per akreditim për ndeshjen miqësore Kosovë-Oman ka filluar, mediat apo pjestarët e mediave të interesuar për akreditim të plotësojnë PDF formën ta nënshkruajnë dhe si scan ose foto ta dërgojnë për të përfunduar procesin e akreditimit.
Afati i fundit për aplikim është më 03.09.2014 në orën 18:00

Formulari për akreditim për ndeshjen miqësore Kosova – Omani

Informata për akreditim

Kushtet dhe rregullat për kartelen e akredidimit

Udhëzimet për fotoreporterët
 
The process of applying for media accreditation for Kosovo-Oman friendly match has started, the media and interested members of the media for accreditation needs to fill the PDF form to sign it and send it as a scan or photo to complete the accreditation process.
The deadline for application is 03/09/2014 at 18:00
Media accreditation form for the international friendly match Kosovo – Oman
Terms conditions for press accreditation card
Guidelines for photographers