Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni përdorimin e "cookies".
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Category: Njoftime

Njoftime

Ftesë për ofertë 

Federata e Futbollit e Kosovës fton ofertuesit e kualifikuar që të ofertojnë për: Lënda/Titulli i Kontratës: Ndërtimi i tribunës Veriore në Kampin Nacional të Hajvalisë – Punët e vrazhda ndërtimore  Lokacioni i realizimit: Prishtinë Numërtimi i Aktivitetit të Prokurimit: FFKKHTV01 Ofertuesit e interesuar mund t’i…

P