Përgjegjësi i Përfaqësueseve, Artan Govori së bashku me përzgjedhësit e grupmoshave 15, 17, 19 dhe 21-vjeç e kanë përpiluar orarin e grumbullimeve për këto ekipe përfaqësuese për vitin 2016.   Përfaqësuesja e U-15 Përzgjedhës: Isa Sadriu dhe Gazmend Haliti Gusht: 23 dhe 24 Tetor: 18…