Category: Vendimet

Vendimet

Vendimet e Komisionit Disiplinor 

Komisioni disiplinor i shkallës së parë në përbërje ; Met  Çeku – kryetar dhe Luan Salihu, Avni Shala  , Dukagjin  Zefi  dhe Bekim  Behrami anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me datë 29.09.2020 shqyrtoi procedurat e haura  nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor si dhe…

Vendimet

Vendimet e Komisionit të Garave 

Komisioni i Garave i Superligës në përbërje: Abdyl Bellopoja, Isak Ejupi dhe Agim Kastrati në mbledhjen e mbajtur më datën 28.09.2020, lidhur me regjistrimin e ndeshjeve të Superligës dhe Ligës së Parë për Kampionatin 2020/2021, administroi tërë materialin e prezantuar nga zyrtarët e ndeshjeve, andaj…

Vendimet

Vendimet e Komisionit Disiplinor 

Komisioni disiplinor i shkallës së parë në përbërje; Met Çeku – kryetar dhe Avni Shala, Dulagjin Zefi, Luan Salihu dhe Bekim Behrami – anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me datë 25.09.2020 shqyrtoi procedurat e inicuara disiplinore nga ana e Komisionit të Garave pas përfundimit të…

Vendimet

Vendimet e Komisionit të Garave 

Komisioni i Garave i Superligës në përbërje: Abdyl Bellopoja, Isak Ejupi dhe Agim Kastrati në mbledhjen e mbajtur më datën 24.09.2020, lidhur me regjistrimin e ndeshjeve të Superligës për Kampionatin 2020/2019, administroi tërë materialin e prezantuar nga zyrtarët e ndeshjeve, andaj bazuar në nenin 75…

Vendimet

Vendimet e Komisionit Disiplinor 

Komisioni Disiplinor i shkallës së parë në përbërje; Dukagjin Zefi – kryetar dhe Luan Salihu e Avni Shala – anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me datë 11.08.2020, shqyrtoi procedurat e hapura disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit mbajtur me datë 28.07.2020 dhe për të…

Vendimet

Vendimet e Komisionit Disiplinor 

Komisioni Disiplinor i shkallës së parë në përbërje; Dukagjin Zefi – kryetar dhe Luan Salihu e Avni Shala – anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me datë; 28.07.2020 , shqyrtoi  procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar si dhe inicimet e procedurave të filluara  disiplinore nga…

Vendimet

Vendimet e Komisionit të Garave 

Komisioni i Garave i IPKO Superligës në përbërje: Abdyl Bellopoja, Isak Ejupi dhe Agim Kastrati në mbledhjen e mbajtur më datën 28.07.2020, lidhur me regjistrimin e ndeshjeve të IPKO Superligës për Kampionatin 2019/2020, administroi tërë materialin e prezantuar nga zyrtarët e ndeshjeve, andaj bazuar në…

P