prekazi-kosovau21Përgjegjësi i Përfaqësueseve, Artan Govori së bashku me përzgjedhësit e grupmoshave 15, 17, 19 dhe 21-vjeç e kanë përpiluar orarin e grumbullimeve për këto ekipe përfaqësuese për vitin 2016.
 
Përfaqësuesja e U-15
Përzgjedhës: Isa Sadriu dhe Gazmend Haliti
Gusht: 23 dhe 24
Tetor: 18 dhe 19
Nëntor:  26, 27 dhe 28
 
Përfaqësuesja U-17
Përzgjedhës  Besnik Kollari, ndihmëstrajner Fadil Berisha, trajner i portierëve Bahri Berisha.
Prill: 21 dhe 26
Qershor:  28 dhe 29
Korrik: 18 dhe 19
 
Përfaqësuesja U-19
Përzgjedhës Ramiz Krasniqi, ndihmëstrajner Nazmi Rama, trajner i portierëve Xhelal Karabegu.
Prill: 4, 5 dhe 6
Gusht: 10 dhe 11
Shtator:  20 dhe 21
 
Përfaqësuesja U-21
Përzgjedhës Erdogan Celina dhe Rafet Prekazi.
Prill: 12 dhe 13
Qershor: 1 dhe 2
Gusht : 15 dhe 16
Shtator: 22 dhe 23
Përgjegjës i Përfaqësueseve, Artan Govori