Sqarim:
Në ndeshjen Gjilani – Prishtina, gjyqtari i AVAR, Bujar Selimaj ka dhënë dorëheqje nga delegimi dhe Komisioni për delegim e ka zëvendësuar me gjyqtarin e AVAR, Pashtrim Burrniku.
Në ndeshjen Suhareka – Drenica, gjyqtarja Festina Koxha ka dhënë dorëheqje nga delegimi dhe Komisioni për delegim e ka zëvendësuar me gjytarin e katërt Ersen Janovali.