Aktvendim i Gjykatës së Apelit  lidhur me padinë ndaj FFK-së (PDF)