Federata e Futbollit e Kosovës organizon kursin për trajnerë të Licencës UEFA C, në bashkëpunim me platformën unike të mësimdhënies dhe mësimnxënies Edubreak.
Kursi do të organizohet në Kampin Nacional të FFK-së në Hajvali, ku do të mbahen ligjëratat dhe stërvitjet, nga e hëna në të premten.

Pjesëmarrja e plotë është obligative dhe nuk do të këtë nevojë për akomodim apo fjetje. Numri maksimal i pjesëmarrësve për këtë kurs do të jetë 24. Kandidatët e interesuar duhet të kenë Laptop/Desktop dhe lidhje në internet. Kursi është 200€.
Kursi do të fillojë nga data 12.09.2022.

Kriteret për Licencën C të FFK-së:
• Aplikacionet dhe formularët e regjistrimit të FFK-së të plotësuara (shkarko dokumentin këtu)
• Dy foto (dimensionet e pasaportës)
• Certifikata shëndetësore (jo më e vjetër se gjashtë muaj)
• Dëshmi që ai/ajo nuk është dënuar dhe nuk është nën hetime për ndonjë vepër penale
• Dëshmi mbi edukimin (së paku diploma e shkollës së mesme)
• Minimumi i moshës së kandidatit duhet të jetë 18 vjet.

Të gjithë të interesuarit mund të dorëzojnë aplikimet online ose të paraqesin dokumentet deri më 07.09.2022 tek:
departamentiteknik@ffk-kosova.com

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.