fifa-logoNë ditën e dytë  të mbledhjes së KE të FIFA-s, u debatua edhe për futbollin e Kosovës, për më tepër Komiteti ekzekutiv ka ratifikuar vendimin e Komitetit të Emergjencave të FIFA përndeshje miqësore që përfshin klubet dhe ekipet përfaqësuese e Federatës së Futbollit tëKosovës dhe vuri në dukje mënyrën jashtëzakonisht të mirë e të qetë të oragnizimit të kësajndeshje miqësore ndërmjet  Kosovës dhe Haiti që u zhvillua në Mitrovicë më 5 mars, dukezbatuar kështu me përpikëri kriteret e  përcaktuara nfë FIFA. Ndërsa, kreu i FIFA-së në një prononcim  për  media  ka  thënë: ”Jam  i  gëzuar  që  Kosova  ka  pasur  mundësinë  të  luajndeshjen e parë ndërkombëtare në Kosovë.  Një  Federatë  jo anëtare e FIFA-së,  që kaluajtur me një anëtare të FIFA-së, e cila po vinte nga Haiti shumë i largët.  Dhe kjo ishte përtë treguar se futbolli mund të bashkojë njerëzit dhe kjo është zgjedhja”.