Federata e Futbollit e Kosovës fton ofertuesit e kualifikuar që të ofertojnë për:

Lënda/Titulli i Kontratës:

Ndërtimi i tribunës Veriore në Kampin Nacional të Hajvalisë – Punët e vrazhda ndërtimore 

Lokacioni i realizimit: Prishtinë

Numërtimi i Aktivitetit të Prokurimit: FFKKHTV01

Ofertuesit e interesuar mund t’i marrin dokumentet e kompletuara për tenderim duke dërguar kërkesë për dosjen e tenderit me numër:  FFKKHTV01 në email info@ffk-kosova.com deri më 6 maj 2024.

Për detaje më të hollësishme mund të kontaktoni në e-mail adresat e mëposhtme:

muhametkoca@ffk-kosova.com  ose zgjimsojeva@ffk-kosova.com