ffk-llogofinKomisari i Garave, mbështetur në gjithë materialin e prezantuar, tek Komisioni Disiplinor, për këtë javë, ka gjetur prova për

INICIM të PROCEDURËS DISCIPLINORE ndaj:

1.Lojtarit të KF “F-KOSOVËS”,QËNDRIM KIDA , me nr.licence 15 dhe libreze 1/1795, për shkak të ndëshkimit më karton të kuq (motivi: -Goditja portierin musafir sips vëzhguesit të ndeshjës AGIM LUTA),- në ndeshjën F-KOSOVA- FLAMURTARI, (Java e 2 të Ligës së Parë të Kosovës
KËSHILLË JURIDIKE: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditëve, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dytë (Komisionit për ankesa, sipas procedurës së paraparë më Propozicione e Rregullore të FFK-së).
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR Nr.2. i dt.02/09.2014.
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i Garave të Raiffeisen Superligës dhe ligës së Parë
Ismet Ahmeti,d.v.