1.Ndaj Perfaqesuesit zyrtar te KF “ Rahoveci” Gazmend Daka  ( motivi-largim nga bankina per  fyerje dhe sjellje jo sportive ndaj asistentit te dyte Bujar Haradinaj ne ndeshjen Kf R ahoveci – Kf Ballakani e zhvilluar me dt 28.03.2015 e zhviluar ne Rahovec)
 
KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditevë, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dyte (Komisionit për ankesa, sipas procedurës se paraparë  me Propozicionë e Rregullore  të FFK-së).
 
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR  Nr.13 dt 30.03.2015.
 
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i Garave të Raiffeisen Superligës dhe Ligës së Parë
Ismet Ahmeti,d.v.