ffk-llogofinKomisari i Garave i Raiffeisen Superligës dhe Ligës së Parë, në mbledhjen e mbajtur më datën 22.03.2016, pasi shqyrtoi materialin e zyrtarëve të ndeshjeve lidhur me rregullsinë e fillimit dhe përfundimit të ndeshjeve të RaiffeiseSuperliges dhe Liges se Pare dhe të dhënave nga Protokolet zyrtare, duke u bazuar në dispozitat e Propozicioneve të garave dhe Rregullores në fuqi

I N I C O I
Procedurën disiplinore:

1.Ndaj lojtarit të KF ”Prishtina”  Shend Kelmendi me nr. lic. 9 dhe nr. libr.6399 karton i kuq (motivi-  fyerje dhe sharje referin kryesore B.Gashi ne ndeshjen Kf Drenica – Kf Prishtina e zhvilluare ne Skenderaj me date 19.03.2016 ) sipas raportit te personave zyrtar te ndeshjes.
2.Ndaj përfaqësuesit per siguri te KF “Llapi” Fazli Azemi (motivi- protestim I ashper ndaj referit kryesore G.Nuza te cilin me insistimin e Asistentit te pare D.Preniqi edhe e perjashtoje nga bankina ne ndeshjen Kf Llapi – Kf Hajvalia e zhvilluare ne Merdare me date 20.03.2016) sipas raportit te personave zyrtare te ndeshjes.
 
KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditëve, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dytë (Komisionit për ankesa, sipas procedurës së paraparë me Propozicione e Rregullore të FFK-së).
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR Nr.18 dt.22.03.2016 FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i Garave të Raiffeisen Superligës dhe Ligës së Parë
Ismet Ahmeti. dv