ffk-llogofinKomisari i Garave i Raiffeisen Superligës dhe Ligës së Parë, në mbledhjen e mbajtur më datën 10.05.2016, pasi shqyrtoi materialin e zyrtarëve të ndeshjeve lidhur me rregullsinë e fillimit dhe përfundimit të ndeshjeve të Raiffeisen Superligës dhe Ligës së Parë dhe të dhënave nga Protokolet zyrtare, duke u bazuar në dispozitat e Propozicioneve të garave dhe Rregullores në fuqi

I N I C O I
Procedurën disiplinore:
1.Ndaj lojtarit të KF “Hajvalia “Alban Dragusha me nr lic 5 dhe nr lib 5681 karton i kuq (motivi – pas ndëshkimit me kartonë të verdhë kërcënon, fyen, shanë në mënyrën më banale referin kryesor, G. Nuza dhe këto kërcënime fyerje dhe sharje kanë vazhduar edhe pas përfundimit të ndeshjes  KF Besa – KF Hajvalia, e zhvilluar në Pejë, më datë 08.05.2016 (sipas raportit të personave zyrtrar të ndeshjes.
2.Ndaj lojtarit të KF “Hajvalia” Liridon Leci me nr lic13 dhe nr lib 3984 -(motivi- fyerje sharje dhe kërcnim referin anesore I.Kabashi ku këto fyerje sharje dhe kercnime kane vazhduare edhe pas perfundimit t e ndeshjes , ne ndeshjen KF Besa – KF Hajvalia, e zhvilluar në Pejë më datë 08.05.2016) sipas raportit te personave zyrtar te ndeshjes.
3.Ndaj lojtarit të KF ’Gjilani”, Gezim Rusi me nr lic 17 dhe nr lib 1243-11 k.kuq(motivi- pas ndeshkimit me karton te verdhë fyen dhe shanë referin kryesore B.Jahmurataj ne ndeshejen KF Gjilani – KF Feronikeli, e zhvilluar në Gjilan me date 08.05.2016 ) sipas raportit te personave zyrtar të ndeshjes.
4.Ndaj KF “F-Kosova” (motivi- mos udhetimi ne Ferizaj ne ndeshjen KF Ferizaj – KF Fushë Kosova e paraparë të zhvillohet në Ferizaj me date 07.05.2016.)sipas raportit te personave zyrtar te ndeshjes.
5.Ndaj KF“Vitia” (motivi-pas pefundimit te pjeses se pare personat civil sulmunan fizikisht dhe grushtuan ku ushtruan dhune ndaj referit kryesor te ndeshjes I.Cerraviku ku edhe erdhi deri te nderprerja e ndeshjes ne ndeshjen KF Vitia – KF Vllaznia (P) si dhe mos kryerja e obligime financiare ndaj personave zyrtar te ndeshjes e zhvilluare ne Viti me date 08.05.2016)
6.Ndaj KF Vllaznia (P)(motivi- hudhja e shume fishekzjarreve ne fushe ku u pengua zhvillimi i ndeshjes, ne disa raste edhe u nderpre ndeshja nga ana e referit ne ndeshjen KF Vitia – KF Vllaznia (P) e zhvilluare ne Viti me date 08.05.2016)sipas raportit te personave zyrtar te ndeshjes.
KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditëve, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dytë (Komisionit për ankesa, sipas procedurës së paraparë me Propozicione e Rregullore të FFK-së).
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i Garave të Raiffeisen Superligës dhe Ligës së Parë.
Ismet Ahmeti,d.v