Komesari i Garave i RaiffeisenSuperliges dhe Liges se 1-re, në mbledhjen e mbajtur me datën 25.08.2015 pasi shqyrtoi materialin e zyrtarëve të ndeshjeve lidhur me rregullsinë e fillimit dhe përfundimit të ndeshjeve të Kampionatit 2015/16 dhe të dhënave nga Protokolet zyrtare, duke u bazuar në dispozitat e Propozicioneve të garave dhe Rregullores në fuqi
I n i c i o i  procedurë diciplinore ndaj :
 
1. Ndaj KF “Drita” (motivi-tejkalimi i kompetencave te shikuesve ne ndeshjen Kf “Drita – Kf “Gjilani” e zhvilluar me 23.08.2015 ne ora 16.00, ku para fillimit te ndeshjes pati perleshje mes tifozve , pati fyerj sharje ne korr dhe pankarta fyese drejtuar musafirve hudhje te mjeteve piroteknike plasese dhe me tym pa mase ku erdhi edhe te nderpreja e ndheshjes ne pjese lojen e dyte (3 here ku si pasoje e kesaj ndheshja eshte vazhduar per 15. Min). per keto nderprerje fajtore jane te dy klubet.
 
2. Ndaj KF “Gjilani” (motivi-tejkalimi i kompetencave te shikuesve ne ndeshjen Kf “Drita – Kf “Gjilani” e zhvilluar me 23.08.2015 ne ora 16.00, ku para fillimit te ndeshjes pati perleshje mes tifozëve, pati fyerje sharje ne korr dhe pankarta fyese drejtuar ekipit nikoçir , ku erdhi edhe te nderpreja e ndeshjes ne pjese lojen e dyte (3 here ku si pasoje e kesaj ndeshja eshte vazhduar 15. Min) per keto nderprerje fajtore jane te dy klubet.
 
KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditevë, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dyte (Komisionit për ankesa, sipas procedurës se paraparë me Propozicionë e Rregullore të FFK-së).
 
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR Nr.01 i dt.25.08.2015.
 
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i Garave të Raiffeisen Superligës dhe Ligës së 1- rëe
Ismet Ahmeti,d.v.