ffk-llogofinKomisari i Garave i Raiffeisen Superligës dhe Ligës së Parë, në mbledhjen e mbajtur më datën 20.11.2015, pasi shqyrtoi materialin e zyrtarëve të ndeshjeve lidhur me rregullsinë e fillimit dhe përfundimit të ndeshjeve të RaiffeiseSuperliges dhe Liges se Pare dhe të dhënave nga Protokolet zyrtare, duke u bazuar në dispozitat e Propozicioneve të garave dhe Rregullores në fuqi
 
I N I C O I
Procedurën disiplinore:
 
1.Ndaj portierit të KF “Prishtina” Visar Bekaj me nr lic 12 dhe nr lib 7677 K.kuq (motivi-.sjellje jo sportive ndaj lojtarit kundershtare  ku pas një  lëndimi  tenton ta tërhek zvar për të larguar nga fusha në ndeshjen Kf Prishtina – Kf Besa e zhvilluar në Prishtine me datë 18.11.2015)sipas raportit te personave zyrtar te ndeshjes.
2.Ndaj  lojtarit të KF “Besa” Agron Cacaj me nr lic 3 dhe nr lib 4539 K.kuq (motivi-sjellje jo sportive fyerje dhe kacafytje  me portjerin kundersharë Visar Bekaj ne ndeshjen Kf Prishtina Kf Besa e zhvilluar në Prishtine me datë 18.11.2015)sipas raportit te personave zyrtar te ndeshjes.
3.Ndaj lojtarit te KF “Drita” Alban Shilova me nr lic 17 dhe nr lib 10305 K.kuq (motivi-sjellje jo sportive goditje me brryl lojtarin kundershtare  ne ndeshjen Kf Drita – Kf Llapi e zhvilluar ne Gjilan me date me 18.11.2015)sipas inqizimit tv dhe  raporteve te personave zyrtar te ndeshejes.
4.Ndaj lojtarit te KF “Ferizaj” Qerim Tershana me nr lic14 dhe nr lib 4773 K.kuq(motivi- sjellje jo sportive goditje lojtarin kundershtare ne ndeshjen 2-Korriku – Ferizaj e zhvilluar ne Prishtine me date 18.11.2015)sipas raportit te personav zyrtar te ndeshjes.
5.Ndaj lojtarit te KF “Luftetari” Arton Gojani me nr lic 6 dhe nr lib 1082-10 kK.kuq(motivi- nderhyrej e e palejuare si lojtare fundore ne ndeshjen Kf Luftetari – Kf Rahoveci e zhvilluar ne Gjakove me date 19.11.2015)sipas raportit te personave zyrtar te ndeshjes.
 
 
KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditëve, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dytë (Komisionit për ankesa, sipas procedurës së paraparë me Propozicione e Rregullore të FFK-së).
 
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR Nr.14 i dt.20.11.2015.
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i Garave të Raiffeisen Superligës dhe Ligës së Parë
Ismet Ahmeti. dv