Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni përdorimin e "cookies".
By using our website, you agree to the use of our cookies.

Intermediary – Ndërmjetësuesit

Lista e personave që janë pajisur me Certifikatë Ndërmjetësimi

List of Persons Equipped with Intermediary Certificate

nr. of list nr.cert. date of issue
1. Ilir Morina 01/2018 (16.07.2018)
2. Suad Ramadani 02/2018 (16.07.2018)
3. Ergin Kurda 03/2018 (16.07.2018)
4. Xhavit Abazi 04/2018 (16.07.2018)
5. Jusuf Tortoshi 05/2018 (16.08.2018)
6. Egzon Burri 06/2018 (16.08.2018)
7. Ismet Mehmeti 07/2018 (24.08.2018)
8. Fat Gjakova 08/2018 (24.08.2018)
9. Hashim Vitia 09/2018 (12.09.2018)
10. Adem Dilji 10/2018 (12.09.2018)
11. Besnik Gojani 11/2018 (29.10.2018)
12. Fisnik Salihu 12/2018 (29.10.2018)
13. Ekrem Latifi 13/2019 (25.01.2019)
14. Shaqir Kutllovci 14/2019 (25.01.2019)
15. Blerim Martinaj 15/2019 (31.01.2019)
16. Sadik Bytyqi 16/2019 (31.01.2019)
17. Urim Sejdiu 17/2019 (07.02.2019)

P