ffk-llogofinKomiteti Ekzekutiv i Federatës së Futbollit të Kosovës në mbledhjen e vet të mbajtur më datën 31.08.2015 (ditë e premte ora 14,00 ) mori
                                  V  E  N  D  I  M
Kuvendi  i punës të mbahet me datë 04.09.2015 (ditë e premte)
Ju lutemi  të gjitha klubeve dhe Lidhjeve Rajonale  që të konfirmoni delegatët e juaj, konform Statutit të Federatës së Futbollit të Kosovës e më së voni deri me datë 14.08.2015  (ditë e premte ora 16,00 )
Materiali së bashku me rendin e ditës do t’ju dorëzohet me kohë.
Prishtinë, 03.08.2015
Eroll  Salihu – Sekretar i përgjithshëm i FFK-së
[su_document url=”http://mediavision-ks.com/federata/wp-content/uploads/2015/08/LISTA-E-DELEGATEVE-KUVENDI-PUNES.docx” width=”200″ height=”200″]