Komisioni i Gjyqtarëve në Federatën e Futbollit të Kosovës ka hartuar programin për kontrollimet mjekësore dhe normat fizike dhe pjesën teorike, të cilat do të kryhen në kuadër të përgatitjeve për edicionin e ri të garave.

P R O G R A M I

I gjyqtarëve të futbollit në përmbushjen e detyrimeve në kuadër të përgatitjeve për fillimin e edicionit vjeshtor të kampionatit 2014 – 2015;

  1.  Kontrollimet mjekësore
  2.  Normat fizike dhe pjesa teorike

  • 1.    Kontrollimet mjekësore ;

– do të realizohen në qendrën e mjekësisë sportive në Prishtinë duke filluar nga data ; 30.07. – 04.08.2014 sipas këtij orari të hartuar
a)    Me datë ; 30.07.2014 ( ditë e mërkurë ; nga ora  ; 12,00  )
Qendra rajonale e Prishtinës
b)    Me datë ; 31.07.4014 ( ditë e enjte  : nga ora ; 12,00 )
Qendra  rajonale e Mitrovicës
c)    Me datë ; 01.08.2014 ( ditë e premte ; nga ora ; 12,00 )
Qendrat rajonale të ; Pejës, Gjakovës dhe Prizrenit
d)    Me datë ; 04.08.2014  ( ditë e hënë  ; nga ora ; 12,00  )
Qendra rajonale e ; Ferizajit dhe Gjilanit

  • 2.    Normat fizike dhe teorike

– do të mbahen në stadiumin olimpik “ Adem Jashari “ në Mitrovicë (normat fizike) dhe në shtëpinë e kulturës “Rexhep Mitrovica“ në Mitrovicë  (pjesa teorike) sipas orarit të poshtëshënuar;
a)    Me datë ; 09.08.2014
Raiffeisen Superliga dhe Liga e parë
Normat fizike  duke filluar nga ora ; 09:00 e paradites në stadiumin olimpik
“Adem Jashari “ në Mitrovicë
Pjesa teorike – video-testi  nga ora 13,00 në shtëpinë e kulturës “ Rexhep
Mitrovica “  në  Mitrovicë
b)    Më datë ; 16.08.2014
Liga e dytë dhe kategoritë e juniorëve
Normat fizike ; nga ora 09:00 e paradites; stadiumi olimpik “ Adem Jashari”
Pjesa teorike ; video-testi nga ora 13,00 në shtëpinë e kulturës “ Rexhep Mitrovica “ në Mitrovicë
Prishtinë, datë 22.07.2014                                            Kryetari ; Perparim Hasani