ffk-llogofinKomiteti Ekzekutiv i FFK-së në mbledhjen e vet të fundit ka marrë vendim që Kuvendi i rregullt i punës të mbahet më 20 shtator 2016, në Prishtinë.
Për të gjitha hollësitë tjera do të njoftoheni me kohë.