20 tetor, 2017 – Me qëllim të zhvillimit dhe promovimit të lojës së futbollit, në veçanti të grup-moshave të reja, në moshën kur nisë edhe prirja për sport për futboll, Federata e Futbollit e Kosovës për dy ditë me radhë, përkatësisht më 21 e 22 tetor do të organizojë Kampin Edukativ – Socializimi dhe Barazia Gjinore, Përgjegjësia Sociale në Futboll me sloganin “Futboll për qef, Futboll për krejt”. Në këtë Kamp do të përfshihen nxënësit e grup-moshave 13 deri 15 vjeç në të dyja gjinitë nga 7 rajonet e Kosovës. Kampi në veçanti synon përfshirjen e vajzave në futboll nxitje e shoqërisë për barazi gjinore. Kampi përveç lojërave garuese ndërmjet përzgjedhjeve të rajoneve, do të organizojë edhe ligjërata për ushqyerjen e shëndetshme, si parakusht për zhvillimin e drejt të sportistëve, ku do të ligjërojnë ekspertë të fushës si dhe ligjëratë për rëndësinë dhe domosdoshmërinë e socializimit dhe barazisë gjinore si parakusht i zhvillimit të një shoqërie të shëndoshë.
Kampi do të mbahet në Arena sportive “SOPA- Sport” sallat  1 dhe 2 afër QMI-së te Lipjani.
Hapja e kampit bëhet në orën 09.00.
Ligjëratat për dy temat e cekura do të mbahen: Ushqyerja e shëndetshme dhe Barazi gjinore dhe socializim prej 13.30 – 14.30.
Pjesëmarrësit do të jeni në dy grupe dhe atë: Grupi A: Prishtina, Prizreni e Mitrovica, ndërkaq grupi B: Peja, Gjilani, Ferizaj e Gjakova.
Lojërat do të zhvillohet më 21 tetor po ashtu në këto grupe prej orës 16.30 – 18.30 paralelisht, ndërsa më 22 tetor prej orës 13.30 – 15.15.
Mbyllja e kampit me foto grupore do të bëhet në orën 16.00.