8 shkurt, 2017 – Komisioni i Gjyqtarëve më 25 shkurt 2017 (e shtunë) do të organizojë testet fizike për të gjithë gjyqtarët e futbollit, të cilët nuk kanë qenë pjesë e seminarit të organizuar në Ulqin. Testet do të mbahen në stadiumin me bari sintetik në Gjilan (stadiumi gjendet afër palestrës sportive).
Testet fizike do të zhvillohen sipas këtij orari:
09:00 Gjyqtarët kryesor
10:00 Asistentët