20 shkurt, 2018 – Komisioni i Gjyqtarëve në bashkërendim me Qendrën Kombëtare të Mjekësisë Sportive në Prishtinë, ka hartuar orarin e kontrollimeve mjekësore për gjyqtarët. Kësisoj, më 6 mars në orën 12:00, të gjithë gjyqtarët e futsallit janë të obliguar të paraqiten në këtë qendër dhe t’i kryejnë kontrollimet mjekësore.