25 maj, 2017 – Në kuadër të programit “FIFA Connect” të gjitha klubet pjesëmarrëse në garat që organizohen nga FFK-ja janë të obliguara që të plotësojnë këtë formular (kliko këtu për ta shkarkuar) dhe të njëjtin të plotësuar duhet ta dërgojnë në emailin: ffkconnect@ffk-kosova.com.
Kjo formë ka qenë e iniciuar nga programi FIFA Connect dhe duhet të plotësohet patjetër nga gjitha klubet.
Forma duhet të dërgohet më së largu deri më datën 26/05/2017 në orën 14:00.
Për çdo paqartësi thirrni nr: 038 600 225 ose 045 333 230.