31 korrik, 2023 – Departamenti për edukim në FFK njofton të gjithë trajnerët që janë të pajisur me Licencë C, B si dhe GK C, e të cilëve ju ka skaduar validiteti, se datat për rinovimin e Licencave do të jenë si vijon:

Licenca C dhe GK C:
14-16/8/2023

Licenca B:
17-19/8/2023

Procesi i trajnimit do të mbahet në Kampin Nacional në Hajvali si dhe në platformen online “Edubreak”.

Trajnerët që do të jenë pjesë e renovimit të licencave duhet të dërgojnë email në adresën:
departamentiteknik@ffk-kosova.com
e më pas do të njoftohen rreth procedurave të radhës.