Komisioni për Gjyqtarë i FFK-së në koordinim me Qendrën e Mjekësisë Sportive në Prishtinë, ka caktuar orarin e kontrollimeve mjekësore për gjyqtarët e shtatë regjioneve.
Orari i kontrollimeve është si vijon:
PRISHTINA………….. 02–03.02.2015 (e hënë e martë)
MITROVICA…………  04.02.2015……… (e mërkurë)
PEJA……………………  05.02.2015……….(e enjte)
GJAKOVA……………   05.02.2015 ………(e enjte)
PRIZRENI…………….  05.02.2015………. (e enjte)
FERIZAJ……………….  06.02.2015………. (e premte)
GJILANI……………….  06.02.2015………. (e premte)
Të gjitha kontrollimet  do të kryhen në Qendrën e Mjekësisë Sportive në Prishtinë,  duke filluar nga ora 12:00.