gjyqtaretparalojeKomisioni për çështje të gjyqtarëve, me qëllim të përgatitjes sa më të mirë të gjyqtarëve për kampionatin e ri ka bërë të ditur edhe orarin e kontrollimeve mjekësore për të gjithë gjyqtarët sipas rajoneve.
Rajoni i Prishtinës
Më 29.07.2016 dhe më 01.08 2016 ora 12.00
Rajoni i Mitrovicës
02.08.2016 ora 12.00
Rajoni i Pejës, Prizrenit dhe Gjakovës
Më 03.08.2016 ora 12.00
Rajoni i Gjilanit dhe Ferizajt
Më 04.08.2016 ora 12.00
 
Dhe më  05.08.2016 do të bëhet kontrollimi i të gjithë atyre gjyqtarëve, të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk kanë pasur mundësi ta kryejnë kontrollin mjekësor në datën e caktuar.
 
Kontrollimet mjekësore do të kryhen  në Qendrën e mjekësisë sportive në  Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë.
Luten gjyqtarët që ti përmbahen orarit të kontrollimeve sipas rajoneve.