30 mars, 2018 – Federata e Futbollit e Kosovës njofton të gjithë personat e interesuar për krijimin e logos së re të FFK-së se punimet e tyre mund t’i paraqesin deri, të martën, më 3 prill, 2018, në orën 16:00.
Punimet duhet të dorëzohen në pliko të mbyllur me shënimet e mëposhtme:
Federata e Futbollit e Kosovës
Rruga 28 Nëntori, 171
Prishtinë, 10000
Republika e Kosovës