22 gusht, 2018 – Me kërkesë të klubeve të Ligës së Dytë, rihapet sistemi FIFA Connect për kryerjen e transfereve deri më 25 gusht (vetem për klubet e Ligës së Dytë).
Gjithashtu deri në këtë kohë, duhet të bëhet ri-regjistrimi i lojtarëve ekzistues dhe zyrtarëve të klubeve.
Ndërsa për klubet që bëjnë gara nëpër lidhjet rajonale, afati është i hapur deri më 1 shtator.