Rregullorja e UEFA-s për Licencimin dhe Qëndrueshmërinë Financiare të Klubeve, botimi i vitit 2024