Rregullorja e FFK-së për licencimin e klubeve të femrave për garat e UEFA-s, botimi 2024