Rregullorja për licencimin e klubeve për garat evropiane