7 mars, 2019 – Sekretari i përgjithshëm i FFK-së, Eroll Salihu, po merr pjesë në Mitingun e UEFA-s, me të gjithë sekretarët e përgjithshëm të Federatave anëtare të UEFA-s. Gjatë këtij mitingu po diskutohet strategjia digjitale dhe komerciale e UEFA-s si dhe për sfidat dhe mundësitë. Gjithashtu u diskutua edhe për të ardhmen e garave të organizuara nga UEFA, si dhe për përditësimin e ngjarjeve nga FIFA.