Me rastin e përshkrimit të vendit të zhvillimit të ndeshjes Drita – Liria, është përvjedhur një lëshim në emërtimin e stadiumit ku është shkruar “Selami Osmani”, e në të vërtetë duhet të jetë “Stadiumi i Qytetit në Gjilan”. Për këtë lëshim sinqerisht kërkojmë falje.
Me respekt, Komisioni Disiplinor