10 shtator, 2021 – Federata e Futbollit e Kosovës së shpejti do të fillojë trajnimet për trajnerë për dhënien e Licencës UEFA – A. Pas një pune të jashtëzakonshme dhe profesionale të sektorit të edukimit në dhënien e Licencave C dhe B, të udhëhequr nga drejtori teknik Michael Nees dhe instruktorja Sanije Krasniqi, UEFA ka miratuar kërkesën e FFK-së për të filluar edhe me trajnimet për dhënien e Licencës UEFA – A për trajnerë. Sektori i edukimit në UEFA e ka vlerësuar me nota të larta procesin e edukimit të trajnerëve nga FFK-ja dhe si rrjedhojë e ka miratuar kërkesën për fillimin e punës edhe për Licencën UEFA – A. Procesi i trajnimit të trajnerëve për Licencën UEFA – A pritet të fillojë në muajin nëntor, derisa FFK menjëherë pas plotësimit të afateve kohore të parapara me rregulloret e UEFA-s do të aplikojë edhe për Licencën UEFA Pro. Me këtë rast, FFK e falënderon sektorin përkatës të UEFA-s për miratimin e kërkesës së FFK-së, pasi nevoja dhe kërkesat e trajnerëve kosovarë për t’u licencuar me Licencën UEFA – A kanë qenë të mëdha. Të rikujtojmë se deri më tash FFK ka licencuar 108 trajnerë me Licencën B, 331 trajnerë me Licencën C, 24 trajnerë me Licencën C për trajnerë të portierëve, si dhe janë trajnuar 104 trajnerë në kursin D të trajnerëve të portierëve dhe 51 liderë të Grassroots-it.