ffk-llogofinKomisari i Garave mbështetur në gjithë materialin e prezantuar, tek Komisioni Disiplinor, për këtë javë, ka gjetur prova për :
 
 
INICIM TË PROCEDURËS  DISCIPLINORE
1.Ndaj lojtarit të KF “Feronikeli” Xhevdet Shabani me nr lib. 30588 dhe nr licen 8 –(motivi fyerje dhe sharje asistentit të parë Jakup Musolli, ku është ndëshkuar me karton të kuq nga referi kryesor.
 
KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditëve, nga dita e pranimit të vendimit, Organit të shkallës së dytë (Komisionit për ankesa, sipas procedurës së paraparë  me Propozicione e  Rregullore  të FFK-së).
 
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR  Nr.10 dt 04.03.2015.
 
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i Garave të Raiffeisen Superligës dhe Ligës së Parë
Ismet Ahmeti,d.v.