logoffkKomisioni Disiplinor i shkallës së parë , në mbledhjen e vet të mabjtur më datë 22.11.2013 shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve plotësuese nga ana e zyrtarëve të  ndeshjeve , konform dispozitave të Rregullores disiplinore sjelli këtë
                                                
 
                                                                                                  V  E  N  D  I  M
 
KF “ VLLAZNIA “ nga Pozharani – anëtar i Ligës së dytë të futbollit , në procedurë të hapur  disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit, për lëshime  të theksuara nga  ndeshja e Digital Kupës së Kosovës  ; Vllaznia – Prishtina  e zhvilluar në Pozharan më datë 13.11.2013 (  mungesa e autoambulances, numri jo i mjaftueshem i policëve në ndeshje , presionet e herëpashershme  nga zyrtaret e klubit nikoqir, numri i madhë  i individëve  në pankinë dhe për rreth saj, intervenimet e gjyqtarit kryesor  disa herë në pankinën nikoqire për largimin e përsonave të pa autorizuar, hyrja e publikës në fushë pas përfundimit të ndeshjes dhe goditja e gjyqtarit kryesor nga individ të pa identifikuar, mbushja e protokollit me stilolapës e të tjera ) – prova ; raportet plotësuese të zyrtarëve të kësaj ndeshje ;
DENOHET
Me të holla në shumë prej ; 500  euro ( pesëqind ) në bazë të Rregullores disiplonore neni 49 paragrafi 1 pika  3 ( ndeshja nuk është organizuar në pajtim  me dispozitat e  Propozicioneve dhe Rregullores së garave ) dhe nenit  10 paragrafi  3 pika  3.
 
 
KESHILLA  JURIDIKE;
Pala e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë ankese drejtuar shkallës së dytë ( komisionit për ankesa ) në  afat kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve, nga data e publikimit të këtij vendimi  në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës numër ; XVI-të të datës 22.11.2013, rrepektivisht nga data e pranimit, por ankesa e ushtruar  nga ana e palës së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
Prishtinë, 22.11.2013                                                         Kryetari ; Dukagjin  Zefi  d.v.