Komisioni  për ankesa në përbërje; Afrim Prekazi – kryetar dhe  Agim Bahtiri e Sitki Baftiu – anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me datë 05.03.2019 – ditë e martë, shqyrtoi ankesën e  SC “GJILANI“ nga Gjilani  me numër të protokollit  395/1 të datës  27.02.2019 e atakuar në vendimin e  komisionit disiplinor  të shkallës së parë datë  19.02.2019 në dënimin e lojtarit;  ANSI  NIKA me numër të ID kartelës ; 011341M90 dhe licencuar  në Federatën e Futbollit të Kosovës  me numër të fanellës sportive  7, për ndëshkim  me karton të kuq në ndeshjen e javës së; XVIII-të IPKO-SUPERLIGËS së Kosovës në  futboll për kategorinë e seniorëve;  DRITA – GJILANI   e zhvilluar me datë  16.02.2019 në stadiumin e qytetit në Gjilan dhe dënuar me  ndalesë loje për; 4 (katër) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës  së Futbollit të Kosovës dhe nga e njëjta duke iu referuar raporteve  shtesë dhe provave të ofruara  nga ana e palës së ankimuar, bazuar në nenin  115 paragrafi 1 pika c nxjerri këtë;

 

V E N D I M

 

Ndryshon pjesërisht  vendimin e Komisionit Disiplinor të shkallës së parë datë 18.02.2019 dhe dënimin e shqiptuar prej; 4 (katër) ndeshjeve për lojtarin  ANSI NIKA  me numër të ID kartelës  011341M90  e zbret në 3 (tri) ndeshje  zyrtare mos lojë  sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.

 

 

A r s y e t i m

 

Komisioni për ankesa në rastin e shqyrtimit të ankesës së SC “Gjilani“ nga Gjilani  lidhur me rastin, për  bazë pati provat e ofruara nga ana e palës së ankimuar si dhe rrethanat  momentale ekzistuese  dhe nga të njëjtat duke iu referuar  nenit  115 paragrafi 1 pika  c konstatoi së pati prova  për zbritjen  e lartësisë së dënimit të shqiptuar  nga 4  (katër) në 3 (tri) ndeshje  zyrtare  mos lojë sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së  Futbollit të Kosovës.

 

KËSHILLA  JURIDIKE

 

Pala  e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë kërkese drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës në mbrojtje të ligjshmërisë (Rregullores në fuqi) në afatin kohor prej  15  ditëve, nga data e sjelljes së këtij vendimi – gjegjësisht publikimit të tij në faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës datë  05.03.2019.

 

Prishtinë,
datë, 05.03.2019                                                                                              Kryetari, Afrim  Prekazi