Komisioni për ankesa – shkalla e dytë, në përbërje; Afrim Prekzi – kryetar dhe Agim Bahtiri e Sitki  Baftiu –anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me date 17.04.2019, shqyrtoi  ankesën e klubit të futbollit “DRITA “nga Gjilani  të datës  11.04.2019 e atakuar në vendimin e Komisionit Disiplinor të shkallës së parë datë  10.04.2019  në dënimin e lojtarit  HAXHI  NEZIRAJ me numër të ID kartelës ;  00971 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të fanellës  sportive  93, për ndëshkim me karton të kuq  në ndeshjen e javës së; XXV-të të IPKO-SUPERLIGËS së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; GJILANI – DRITA , e zhvilluar me datë 07.04.2019 në stadiumin  “Fadil Vokrri “në Prishtinë dhe për të njëjtën duke  iu referuar  raporteve  zyrtare, konform dispozitave të Rregullores disiplinore neni 115  paragrafi 1 pika a, duke vendosur për ankesën e  ushtruar sjellë këtë;

 

V E N D I M


1.Refuzohet ankesa
e klubit të futbollit  “DRITA “nga Gjilani e datës 11.04.2019  si e pa bazuar.

2.Vërtetohet vendimi i Komisionit Disiplinor  i shkallës së parë datë  10.04.2019 dhe dënimi  për lojtarin Haxhi Neziraj me ; 2 (dy) ndeshje  ndalesë loje  zyrtare sipas radhës mbetet në fuqi.

 

A r s y e t i m

Me rastin e shqyrtimit të ankesës së klubit të futbollit  “Drita “nga Gjilani, Komisioni për ankesa  për bazë pati  raportet zyrtare  nga ndeshja e zhvilluar (gjyqtarit, delegatit dhe vëzhguesit të referimit) dhe nga të njëjtat bazuar në të gjitha faktet relevante vërtetoi vendimin e organit disiplinor të shkallës së parë i cili është zbatuar drejtë dhe me përpikëri konform dispozitave  juridike duke aplikuar ligjërisht Rregulloren disiplinore neni  43 paragrafi 1 pika 1 (dënimin  minimal  për ; 2  ndeshje moslojë)

 

KËSHILLA  JURIDIKE

Pala e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë  në ushtrimin e kërkesës drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës në mbrojtje të Rregullores  (ligjshmërisë) në afatin kohor prej  15  ditëve nga data e sjelljes  së këtij vendimi – gjegjësisht publikimit të tij në faqen  zyrtare të  FFK-së.

 

Prishtinë, 17.04.2019
Kryetari, Afrim  Prekazi