INICIM të  PROCEDURËS DISIPLINORE:
 
1.Ndaj Lojtarit t te  Kf “ Feronikeli” Isa Eminhazeri me nr lic 9 dhe nr lib 1/2122 K.Kuq (motivi – fyerje dhe sharje me banale ndaj asistentit te pare ) sipas raportit te asistentit  referit te katert dhe   vezhguesit ne ndeshjen Kf Vellaznimi – Kf Feronikeli
2. Ndaj Lojtarit te Kf “ Feronikeli ” Behar Maliqi me nr lic 20 dhe nr lib 11695 (motivi – fyerje dhe sharje referin kryesore te ndeshjes ) sipas raportit te referit kryesore  ne ndeshjen Kf Vellaznimi – Kf Feronikeli.
3. Ndaj Kf “Trepça”– (motivi- mos pagesa e meditjeve personave zyrtar te ndehsjes Kf Trepça – Kf Trepça-89 ) ndeshja e  zhvilluar ne Mitrovice Sipas raportit te vezhguesit.
4. Ndaj Kryetrajnerit te Kf “Trepça” Ajet Shosholli me nr lic 01 ( motivi-largim nga bankina fyerje sipas raportit te referit kryesore )
5.Ndaj Ndimes Trajnerit te Kf “Trepça” Sheremet Isufi (motivi- largim nga bankina fyerje dhe sharje referin kryesor te ndeshjes )
6.Ndaj Lojtarit te Kf “Trepça” Hyonso Lee me nr lic 19 dhe lib 2285-14 K.Kuq( motivi- shqelmim lojtarin kundershtare ne ndeshjen  KfTrepça – Kf Trepça-89 .
7. Ndaj trajnerit te portjerve te Kf “Trepça” Enes Shosholli (motivi- shkaktar i nderprerjes se ndeshjes sulm ne referin kryesore dhe kapje per fyti ne ndeshjen Kf Trepça – Kf Trepça-89.
 
KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditevë, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dyte (Komisionit për ankesa, sipas procedurës se paraparë  me Propozicionë e  Rregullore  të FFK-së).
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR  Nr.16 i dt.28.04.2015
 FEDERATA EFUTBOLLIT E KOSOVËS
 Komisari i garave të Raiffeisen Superligës dhe Ligës së  1- re
 Ismet Ahmeti,d.v.
 
 
 
INICIM të  PROCEDURËS  DISCIPLINORE   NDAJ:
 
1.Ndaj Lojtarit te Kf “F-Kosova i” Ramadan Krasniqi me nr lic 21 dhe nr lib 10208. K.Kuq  (motivi- nderhyerje e pa lejuare si lojtare fundore ne ndeshjen e zhvilluar ne F-Kosove ne mes te  F-Kosova -2-Korriku)sipas raportit te zyrtarve te ndeshjes.
2.Ndaj  lojtarit te  Kf “Llapi” Armend Blakqori me nr lic 12 dhe nr lib 6468 K.Kuq (motivi –luajtje me dore jashte zones se 16- metershite ne ndeshjen Kf Llapi – Kf Lepenci e zhvilluar ne Podujeve)sipas raportit te zyrtarve te ndeshjes  .
3. Ndaj ndimes trajnerit te Kf “Llapi” Driton Rrahmani me nr lic216 (motivi- tentim sulmi ndaj treshes se referve ne ndeshjen Kf Llapi – Kf Lepenci pas perfundimit te saj)sipas raporteve te zyrtarve te ndeshjes
4. Ndaj Perfaqesuesit zyrtar te Kf “Llapi” Muhamet Rexhepi (motivi- sulm dhe goditje referin kryesore pas perfundimit te ndeshjes  Kf Llapi- Kf Lepenci )sipas raporteve te zyrtarve te ndeshjes .
 
KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditevë, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dyte (Komisionit për ankesa, sipas procedurës se paraparë  me Propozicionë e  Rregullore  të FFK-së).        
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR  Nr.16. 27.04.2015.
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i Garave të Raiffeisen Superligës dhe ligës së  1- re
Ismet Ahmeti,d.v.