ffk-llogofinKomisari i Garave i Raiffeisen Superligës ka vendosur
 
 
  INICIM të  PROCEDURËS DISCIPLINORË  ndaj
 
1.Ndaj kryetrajnerit te Kf “DRENICA” Tahir Lushtaku me nr lib – 111 (motivi- sjellje jo sportive ndaj referit kryesore gjate dhe pas perfundimit te ndeshjes , Kf Istogu – Kf Drenica e zhvilluar me dt 14.03.2015  ne Istog ,sipas raportit te vezhguesit).
 
KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditevë, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dyte (Komisionit për ankesa, sipas procedurës se paraparë  me Propozicionë e  Rregullore  të FFK-së).
 
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR  Nr.12 i dt.17.03.2015
 
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i Garave të Raiffeisen Superligës dhe Ligës së  Parë
Ismet Ahmeti,d.v.
 
 
INICIM të  PROCEDURËS DISCIPLINORË  ndaj:
 
1.Ndaj  Kf Lepenci ( motivi- leshimi ne organizimin e ndeshjes hudhje dhe gjesendeve te forta  ne min 81 te ndeshjes Kf Lepenci- Kf 2-Korriku e zhvilluar me dt 15.03.2015 ne Ferizaj, sipas raportit te vezhguesit)
 
KËSHILLË JURIDIKË: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditevë, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dyte (Komisionit për ankesa, sipas procedurës se paraparë  me Propozicionë e  Rregullore  të FFK-së).
 
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me BULETININ ZYRTAR  Nr.12 i dt.17.03.2015
 
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i garave të Raiffeisen Supërligës dhe Ligës së  Parë
Ismet Ahmeti,d.v.