ffk-llogofinKomisioni disiplinor  i shkallës së parë në mbledhjen e vet të jashtëzakonshme mbajtur me datë 11.05.2016  (ditë e mërkurë – ora 14,00)  në procedurë të rregullt  shqyrtoi inicimet e filluara  nga ana e komesarit të garave  nga ndeshja e futbollit të femrave  :  MITROVICA  – HAJVALIA e zhvilluar në stadiumin olimpik “ Adem  Jashari “  në Mitrovicë dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve  të zyrtarëve  nga ky takim  sjelli  këto:
 
 V  E  N  D  I  M  E :
 
ARTA  RAMA ; lojtare e klubit të futbollit të femrave  “ MITROVICA “ nga Mitrovica me numër të librezës sportive  144 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës  me numër 11 në procedurë të inicuara nga ana e  përgjegjëses së Ligës  , e identifikuar si shkaktare kryesore e incidentit të ndodhur pas përefundimit të ndeshjes  për futbollin e femrave nga java e XIV-të  MITROVICA – HAJVALIA e zhvilluar në stadiumin olimpik  “ Adem Jashari “ në Mitrovicë – raportet e zyrtarëv e të ndeshjes ( në mungesë të deklarates vetanake  )
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje për ndeshjet vijuese zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e lendës – provave ), kërkohet deklarata plotësuese e lojtares së pezulluar  Arta Rama, afati date  13.05.2016 ( Rregullorja disiplinore neni 31 )
 
SYLEJMAN  MORINA ; ekonom në klubin e futbollit  të femrave “ MITROVICA “ në procedurë të inicuar  disiplinore nga ana e përgjegjeses së Ligës për futbollin e femrave, I identifikuar si pjesëmarrës në  përplasjen e shkaktuar  pas përfundimit të ndeshjes për futbollin e femrave nga java e  XIV-të  MITROVICA  – HAJVALIA e zhvilluar në stadiumin olimpik “ Adem Jashari “ në Mitrovicë  ( raportet e zyrtarëve të ndeshjes ), në mungesë të deklaratës  plotësuese ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë në kryerjen e të gjitha funkcioneve zyrtare në klub lidhur me ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, deri në vendimin përfundimtar ( kompletimin e lendës – provave ),kërkohet deklarata  plotësuese e të pëezulluarit  Sylejman Morina, afati date 13.05.2016 ( Rregullorja disiplinore neni 31 )
 
SEID  OMBASHI ; kryetrajner në klubin e futbollit të femrave “ MITROVICA “ nga MItrovica, në procedurë të inicuar disiplinore  nga ana e përgjegjëses së futbollit për femrave, për sulm fizik ne lojtaret e ekipit mysafirë pas përfundimit të ndeshjes për futbollin e femrave  të javës së  XIV-të ; MITROVICA – HAJVALIA  e zhvilluar në stadiumin olimpik “ Adem Jashari “ në Mitrovicë ( raportet e zyrtarëve ), në mungesë të deklaratës vetanake ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë në kryetrjen e dëtyrës së trajnerit dhe detyrave tjera në klub lidhur me ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e provave – lendës), kërkohet deklarata plotësuese nga  kryetrajneri i pezulluar  Seid  Ombashi, afati date 13.05.206 ( Rregullorja disiplinore neni 31)
 
HAVA  DAKAJ ; lojtare e klubit të futbollit për femra  “ HAJVALIA “ nga Hajvalia me numër të librezës sportive  332 dhe e licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  14, në procedurë të inicuar disiplinore nga ana e përgjegjëses për ligen e femrave, për ndëshkim me karton të kuq  ( fyerje dhe sharje drejtuar gjyqtarit kryesor ) në ndeshjen e javës së  XIV  të Ligës së futbollit të femrave ; MITROVICA –  HAJVALIA e zhvilluar në stadiumin olimpik “ Adem Jashari “ në Mitrovicë  ( raportet e zyrtarëve ), në mungesë të deklaratës vetanake ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje për ndeshjet zyrtare vijuese të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , deri në vendimin përfundimtar të komisionit ( kompletimin e provave – lendës ). Kërkohet deklarata plotësuese e lojtarëe së pezulluar Hava  Dakaj , afati date 13.05.2016 ( Rregullorja disiplinore neni 31 )
 
XHEMILE  BERISHA ; lojtare e klubit të futbollit  të femrave “ HAJVALIA “  nga Hajvalia me numër të librezës sportive  20 dhe e licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  13, në procedurë të inicuar disiplinore nga ana e përgjegjeses për Ligen e femrave , për ndëshkim me kartyon të kuq (  shqelmim lojtares  kundërshtare ) në ndeshjen e javës së  XIV të futbollit të femrave  ; MITROVICA – HAJVALIA  e zhvilluar në stadiumin olimpik “ Adem Jashari “ në Mitrovicë ( raportet e zyrtarëve të takimit ) , në mungesë të deklaratës  vetanake ;
PEZULLOHET
Pa të drejtë loje për ndeshjet vijuese zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin  përfundimtar të komisionit. Kërkohet deklarata plotësuese e lojtares së pezulluar Xhemile Berisha, afati date 13.05.2016 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
XHAVIT  PACOLLI ;  drejtor i klubit të futbollit “ HAJVALIA “  nga Hajvalia në procedurë të inicuar disiplinore nga ana e përgjegjëses së Liges për futbollin e femrave, për manifestim të sjelljeve  jo sportive (  fyerje dhe sharje drejtuar zyrtarevë të ndeshjes dhe organeve të Federatës së Futbollit ) gjatë ndeshjes për futbollin e femrave të javës së ; XIV-të  MITROVICA – HAJVALIA  , e zhvilluar në Mitrovicë ( raportet e zyrtarëvce ), në mungesë të deklaratës vetanake
PEZULLOHET
Pa të drejtë në kryerjen e të gjitha detyrave  në klub lidhur me ndeshjet vijuese zyrtare  të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të komisionit. Kërkohet deklarata plotësuese e  të pezulluarit  Xhavit Pacolli, afati date 13.05.2016 ( Rregullorja disiplinore neni 31 )
 
MUHAMET  GASHI ; ekonom në klubin e futbollit të femrave “ HAJVALIA “ nga Hajvalia , në procedurë të inicuar disiplinore nga ana e përgjegjëses për Ligën e futbollit për femra, për sulm fizik në lojtaret e ekipit kundërshtar pas përfundimit të ndeshjes së javës së  XIV për Ligen e futbollit të femrave  MITROVICA – HAJVALIA e zhvilluar në stadiumin olimpik “ Adem Jashari “ në Mitrovicë ( raportet e zyrtarëve ) në mungesë të deklaratës vetanake
PEZULLOHET
Pa të drejtë në kryerjen e të gjitha funkcioneve  në klub lidhur me ndeshjet vijuese zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të komisionit. ( kompletimin e provave – lendës ). Kërkohet deklarata plotësuese  e të pëzulluarit Muhamet Gashi, afati date 13.05.2016  ( Rregullorja disiplinore  neni 31 ).
 
Deklarata plotësuese kërkohen edhe nga zyrtaret e kësaj ndeshje ;

  1. Bajram Krasniqi – vëzhgues
  2. Bajram Gashi – gjyqtar i ndeshjes
  3. Driton Preniqi – asistenti pare
  4. Fatlum Jashari – asistenti  dytë
  5. Arsim Bahtiri  – zyrtar i përcaktuar i ndeshjes nga  KFF “ Mitrovica “
  6. Azem Selmani – zyrtar i përcaktuar i ndeshjes nga  KFF “ Hajvalia “

Afati , date 13.05.2016 .
 
 
KESHILLA  JURIDIKE
 
Pala e pa kënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar komisionit të shkallës së dytë – komisionit për ankesa në afatin kohor prej  8 ( tetë) ditëve, nga data e sjelljes së këtij vendimi, gjegjësisht nga data e pranimit të të njejtit. Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e venimit.
 
 
Prishtinë,. 11.05.2016                                                                     Kryetari  , DUKAGJIN   ZEFI  d.v.