Komisioni për ankesa – shkalla e dytë,  në përbërje; Sitki  Baftiu  dhe Remzi  Azemi e  Dren Paca në mbledhjen e mbajtur me datë 01.12.2020, shqyrtoi ankesën e klubit të futbollit FERONIKELI  nga Drenasi   e atakuar në vendimin e komisionit disiplinor të datës 27.11.2020 lidhur me dënimin e lojtarit  ARGJEND  MALA   me numër të ID kartelës;  015416M93 dhe i licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të fanellës sportive  8, për ndëshkim me karton të kuq drejtpërsëdrejti në ndeshjen e javës  së XIV-të të Superligës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; DRITA  – FERONIKELI  e zhvilluar me datë 25.11.2020 në stadiumin e qytetit në Gjilan, dhe i dënuar me ndalesë loje  për ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, dhe nga e njejta duke iu referuar provave shtesë të ofruara nga ana e palës së ankimuar, konform nenit 119 paragrafi 1 pika c. të Rregullores  disiplinore  nxjerri këtë ;

 

V E N D I M

 

Ndryshon  pjesërisht vendimin e Komisionit Disiplinor të shkallës së parë të datës  27.11.2020 dhe dënimin e shqiptuar prej ; 3 ( tri )  ndeshjeve mos lojë për lojtarin  ARGJEND  MALA e zbret në ; 2 ( dy ) ndeshje  zyrtare mos lojë sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.

 

A r s y e t i m

 

Komisioni për ankesa  në rastin e shqyrtimit të ankesës  së ushtruar nga ana e palës së ankimuar, për bazë pati  provat dhe faktet e ofruara; raportet shtesë, deklaratat plotësuese  duke iu referuar nenit 119 paragrafi 1 pika c të Rregullores  disiplinore, konstatoi   së pati fakte dhe prova  për zbutjen e lartësisë  së dënimit të shqiptuar nga; 3 (tri) në ; 2 (dy) ndeshje  zyrtare mos lojë (duke mos e cenuar nenin 39 paragrafi  3 të Rregullores disiplinore)  për lojtarin   Argjend  Mala.

 

KËSHILLA  JURIDIKE
Pala e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë në ushtrimin e kërkesës  drejtuar Komitetit Ekzekutiv  të Federatës së Futbollit të Futbollit të Kosovës  në mbrojtje të Rregullores (ligjshmërisë) në afatin kohor prej ; 8 ( tetë ) ditëve  nga data e sjelljes së këtij  vendimi datë 01.12.2020, respektivisht pranimit të tij.


Prishtinë, 01.12.2020                                                                Komisioni  për ankesa ;  Sitki  Baftiu    d.v

 

Komisioni  për ankesa – shkalla e dytë ,  në përbërje ; Sitki   Baftiu- kryetar  dhe Remzi  Azemi e Dren Paca – anëtar në mbledhjen e mbajtur  me datë 01.12.2020 shqyrtoi  ankesën e klubit të futbollit  VITIA  nga Vitia  të datës  29.11.2020 e atakuar në vendimin e Komisionit Disiplinor të shkallës së parë datë  24.11.2020, në dënimin e  përfaqësuesit zyrtar   të klubit  MIFTAR  MIFTARI  me numër të ID kartelës; 002762M96, për sjellje  jo sportive ;  ( grushtim i lojtarit kundërshtar BBrenda  vijave të fushës së lojës) në ndeshjen e javës së ; X-të të Ligës së Parë  të Kosovës në futboll  për kategorinë e seniorëve VITIA – ULPIANA  e zhvilluar me datë 15.11.2020 në  stadiumin  “Gursel  dhe Bajram Sylejmani“ në  Sadovinë, me ndalim në ushtrimin e funksioneve zyrtare në klub në kohëzgjatje për; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës , dhe për të njëjtën duke iu referuar provave   shtesë të ofruara nga ana e palës së ankimuar, lidhur me lëndën, konform nenit 119 paragrafi 1 pika c  të Rregullores  disiplinore  nxjerri  këtë ;

 

V E N D I M

 

Ndryshon  pjesërisht vendimin e Komisionit  disiplinor  të shkallës së parë të datës  24.11.2020 dhe dënimin e shqiptuar prej; 6 (gjashtë)  muajve  për përfaqësuesin zyrtar  MIFTAR  MIFTARI  e zbret në; 4 (katër) muaj ndalesë në kryerjen e funksioneve  në klub lidhur me ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës

 

A r s y e t i m

 

Komisioni për ankesa  në rastin e shqyrtimit të ankesës së ushtruar nga ana e palës së ankimuar  për bazë pati  provat e ofruara ; raportin shtesë  dhe nga i njëjti  duke iu referuar nenit 119  paragrafi 1 pika c  të Rregullores  disiplinore , konstatoi së pati  elemente  për zbutjen e lartësisë së dënimit të shqiptuar prej; 6 (gjashtë) në; 4 (katër) muaj ndalese në kryerjen e funksioneve zyrtare në klub  lidhur me ndeshjet e organizuara nga ana e Federatës së  Futbollit të Kosovës (neni 51  paragrafi 1 pika e, e Rregullores  disiplinore).

 

KËSHILLA  JURIDIKE
Pala e pa kënaqur në këtë  vendim ka të drejtë  në ushtrimin e kërkesës   drejtuar   Komitetit Ekzekutiv  të  Federatës së Futbollit  të  Kosovës  në  mbrojtje  të  Rregullores  (ligjshmërisë) në afatin  kohor  prej 8 (tetë) ditëve  nga data e sjelljes së këtij vendimi datë 01.12.2020, respektivisht  pranimit të tij.
Prishtinë, datë 01.12.2020                                                          Komisioni për ankesa ; Sitki  Baftiu,  d.v.