ffk-llogofinKomisari i Garave të Raiffeisen Superligës, së Kosovës në futboll, (në cilësin e udhëheqsit të garave), më datën 25.04.2014, në procedurën e regjistrimit të ndeshjeve të javës së 26-të për Kampionatin 2013/14, – shqyrtoi tërë materialin e prezantuar nga zyrtarët e ndeshjeve të SUPERLIGËS së Kosovës në futboll (kategoria e SENIORËVE), andaj duke u bazuar në dispozitat e nenit 56 të Propozicioneve, nenit 64 al.4 e 68 të Rregullores së garave, si dhe dispozitave të Rregullores Disiplinore, në bazë të autorizimeve që ka, mori këto
V E N D I M E
1. Të regjistroi ndeshjet e javës së 26-të të Raiffeisen Superligës së Kosovës në futboll për edicionin 2013/14, me rezultatet e arritura në fushë, – Renditja në faqen e ardhshme te Buletinit,
2. Besa-Hysi – rezultati zyrtar 3-0 (neni 64 al.4 i Rregullorës së garave).
3.Ndeshjet e kthimit të Digitalb KUP-ës së Republikës së Kosovës më 7/8.05.2014
Java e 28 më 3/4.05.2014 nga ora 16.00, Java e 29 më 10/11.05.2014 nga ora 16.00
4.Duke shqyrtuar dhe analizuar Raportet e Vëzhguesve, Kontrollorëve, dhe të dhënave nga Protokolet zyrtare të ndeshjeve, lidhur më rregullsinë e fillimit, zhvillimit dhe përfundimit të ndeshjeve të javës së 26-të të Kampionatit, kategoria e Seniorëve, ka konstatuar se ndeshjet kanë pasur fillim kryesisht në kohën e paraparë dhe në nje organizim kryesisht të mirë dhe korrekt.
Komisari i garave ka vlerësuar se ndeshjet kishin një rrjedhë dhe ecuri sipas Propozicione dhe Rregullore të garave të FFK-së.
Megjithatë, për rregullësinë e takimeve, sjelljet e lojtarëve dhe zyrtarëve në ndeshje,të ndëshkuarve (kryesisht me kartonë të verdhë – apo edhe të kuq), pastaj, Vëzhguesëve, Kontrollorëve e Gjyqtarëve, për moskryerjen e detyrës së besuar sipas Propozicioneve, Komisari ka vendosur që aty ku ka pasur lëshime, tek Komisioni Disiplinor të inicioi procedurën e duhur.
Andaj, Komisari i Garave, mbështetur në gjithë materialin e prezantuar, inçizimeve televizive (dhe Raporteve te personave zyrtar të FFK-së), si dhe mjeteve të informacionit, tek ai Disiplinor, për këtë javë, ka gjetur prova për,
Inicim të Procedures disciplinore ndaj:
1.Klubit të futbollit “Trepça” nga Mitrovica, (motivi: dështimit në organizimin e ndeshjës, për shkak të hudhjeve të gjësendeve në drejtim të pankinës së ekipit mysafir, por edhe kalimi nga tribuna perendimore ,ku ishin tifozët e Mitrovicës“TORCIDA” në tribunën lindore ku kryesisht ishin tifozët e Vushtrrisë ‘FORCA” e dhe gjuajta më shishe e gurë, sidomos nga ana e jashtme e tribunës,me çka është prishur në mas të madhe organizimi i ndeshjës së Javës së 26 të Raiffeisen Superligës së Kosovës në futboll Trepça-Llamkos Kosova e zhvilluar në Mitrovicë (Raporti i zyrtarëve),
2.Lojtarit të KF “Trepça” Shpetim BABAJ (me nr.licence 10 dhe libreze 11582, (motivi: sjellje në kundërshtim më rregullat, pas shënimit të golit,ndarje e gëzimit në pankinën e ekipit mysafir, që është e palejueshme,dhe provokimi i pankinës së mysafirëve) në ndeshjën e Javës së 26 të Raiffeisen Superligës së Kosovës në futboll Trepça-Llamkos Kosova e zhvilluar në Mitrovicë (Raporti i zyrtarëve),
3.Portierit rezervë të KF “Trepça” Ferid IMERI (me nr.licence 12 dhe libreze 1/1180, (motivi: fyerje dhe sharje ndaj Vëzhguesit) në ndeshjën e Javës së 26 të Raiffeisen Superligës së Kosovës në futboll Trepça-Llamkos Kosova e zhvilluar në Mitrovicë (Raporti i zyrtarëve),
KËSHILLË JURIDIKE: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 8 (tetë) ditëve, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dytë (Komisionit për ankesa, sipas procedurës së paraparë më Propozicione e Rregullore të FFK-së).
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së. Ekspedimi me Buletin zyrtar nr. 25 e 26.-,dt.26/27.04.2014
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i garave të Raiffeisen Superligës,
 
 
Komisari i Garave i Ligës së Parë, në cilësi të udhëheqësit të garave në Ligën e Parë të Kosovës në futboll, më datën 25.04.2014, në procedurën e regjistrimit të ndeshjeve të javës së 23-të – Liga e Parë (kategoria e Seniorëve) të vlefshme për Kampionatin 2013/14, – shqyrtoi tërë materialin e prezantuar nga zyrtarët e ndeshjeve, andaj duke u bazuar në dispozitat e nenit 56 të Propozicioneve, nenit 68 të Rregullores së garave, si dhe dispozitave të Rregullores Disiplinore, në bazë të autorizimeve që ka, mori këto
V E N D I M E
1. Regjistroi ndeshjet e javës së 23-të të Ligës së Parë e Kosovës në futboll për edicionin 2013/14, me rezultatet e arritura në fushë, Renditja në faqen e ardhshme te Buletinit,
Java e 25 më 3/4.05.2014 nga ora 16.00 Java e 26 më 10/11.04.2014 nga ora 16.00
2.Duke shqyrtuar dhe analizuar Raportet e Vëzhguesve, Kontrollorëve, dhe të dhënave nga Protokolet zyrtare të ndeshjeve, lidhur më rregullsinë e fillimit, zhvillimit dhe përfundimit të ndeshjeve të javës së 23-të të Kampionatit, kategoria e Seniorëve, ka konstatuar se ndeshjet kanë pasur fillim kryesisht në kohën e paraparë.Vlerësuar nga Komisari i garave ndeshjet kishin një rrjedhë dhe ecuri sipas Propozicione.
Andaj, lidhur më rregullësinë e takimeve, lëshimeve eventuale, sjelljet e lojtarëve dhe zyrtarëve në ndeshje dhe të ndëshkuarve (kryesisht me kartonë të verdhë – apo edhe të kuq), pastaj, Vëzhguesëve, Kontrollorëve e Gjyqtarëve (për moskryerjen e detyrës së besuar) sipas Propozicioneve apo qendrimeve të Komitetit Ekzekutiv të FFK-së), Komisari ka vendosur që aty ku ka pasur lëshime, tek Komisioni Disiplinor të inicioi procedurën e duhur.
Andaj, Komisari i Garave, mbështetur në gjithë materialin e prezantuar, inçizimeve televizive (dhe Raporteve te personave zyrtar të FFK-së), si dhe mjeteve të informacionit, tek ai Disiplinor, për këtë javë, nuk ka gjetur prova për,
Inicim të procedures disciplinore :
KËSHILLË JURIDIKE: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 8 (tetë) ditëve, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dytë (Komisionit për ankesa, sipas procedurës së paraparë më Propozicione e Rregullore të FFK-së).
 
Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, Ekspedimi me Buletini zyrtar nr.22 e 23.më dt.26/27.04.2014.
FEDERATA E FUTBOLLIT E KOSOVËS
Komisari i garave të Ligës së Parë,