ffk-llogofinKomisioni disiplinor  i shkallës së pare në përbërje ; Dukagjin Zefi – kryetar dhe Luan Salihu e Avni Shala – anëtar, në mbledhjen e mbajtur me date 07.06.2016 – ora 14,00 shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhjet e kaluara si dhe inicimet e filluara nga ana e komesarit të garave pas përfundimit të  ndeshjeve të parazhit- përcaktuese për Raiffeisensuperligë dhe Ligën e pare, dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve  të zyrtarëve, conform dispozitave të Rregullores disiplinore sjelli këto;
 
V E N D I M E :
 
KF “ DRENICA “ në  procedurë të inicuara nga ana e komesarit të garave  për hudhje të gjasendeve  – mjeteve piroteknike në terren – dhe  brenda rrethojave të fushës nga ana e spectatorëve, para dhe gjatë  zhvillimit të ndeshjes së barazhit – përcaktuese për Raiffeisensuperligë – kategoria e seniorëve; DRENICA – DUKAGJINI  e zhvilluar në stadiumin “ Rexhep Lushta “ në Mitrovicë ( në mungesë të raportit nga klubi  i futbollit “ Drenica “ nga Skënderaj ); i
HAPET  PROCEDURA  DISIPLINORE
Deri në kompletimin e lendës – provave ( deri në vendimin përfundimtar të komisionit ) Kërkohet deklarata plotësuese nga zyrtare e klubit të futbollit “ Drenica “ nga Skënderaj, afati date 09,06.2016  ( Rregullorja disiplinore neni 31 ).
 
 
KF “ DRITA “ nga Gjilani  në procedurë të inicuar nga ana e komesarit të garave , për hudhje të gjasendëve të rënda dhe  mjeteve pirotekinike  në fushë  dhe jashtë saj si dhe fyerje  dhe sharje  e orkestruar në kor nga ana e spectatorëve drejtuar zyrtarëve dhe spectatorëve  kundërshtar si dhe  sulm fizik ndaj kameramanëve të  DIGITALBIT të cilët  qenë të detyrueshem për të ndërprerë transmetimin e drejtëpërdrejtë  televiziv pas  3 minutave, në ndeshjen e barazhit = përcaktuese për Raiffeisensuperligë  për kategorinë e seniorëve;  DRITA – FLAMURTARI e zhvilluar në stadiumin “ Rexhep Rexhepi “ në Drenas  (  në mungesë të raporteve plotësuese nga klubi futbollistik “ Drita “ nga Gjilani ) i
HAPET  PROCEDURA  DISIPLINORE
Deri në kompletiomin e lendës – provave ( deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor ). Kërkohet  deklarata plotësuese nga zyrtaret e klubit të futbollit “ Drita “ nga Gjilani, afati date 09.06.2016  ( Rregullorja disiplinore neni 11 ).`
 
 
AFRIM  SHAHINI ; ndihmëstrajner në klubin e futbollit “ DRITA “ nga Gjilani në procedurë të inicuar nga ana e komesarit të garave  për largim nga pankina e lojtarëve reserve ( fyerje dhe sharje drejtuar gjyqtarit kryesor ) në ndeshjen e barazhit – përcaktuese për Raiffeisensuperligen e Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; DRITA – FLAMURTARI  e  zhvilluar  me date 02.06.2016 në stadiumin “ Rexhep Rexhepi “ në Drenas ( në mungesë të deklaratës plotësuese i
HAPET  PROCEDURA  DISIPLINORE
Deri në kompletimin e lendës  – provave  ( deri në vendimin përfundimtar të komisionit ) Kërkohet deklarata plotësuese e  trajnerit në procedurë  Afrim Shahini, afati date 13.06.2016 ( Rregullorja disiplinore neni 31 ),
 
 
KF “ FLAMURTARI “ nga  Prisahtina në procedurë të inicuar nga ana e komesarit të garave  për hudhje të gjasendeve   në fushë nga ana e spectatorëve të së njejtës gjatë ndeshjes së barazhit – përcaktuese për Raiffeisensuperligës për kategorinë e seniorëve ; DRITA – FLAMURTARI e zhvilluar në stadiumin “ Rexhep Rexhepi “ në Drenas ( raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese të klubit të futbollit “ Flamurtari “ nga Prishtina )
DENOHET
Me të holla në shumë prej ; 500  EURO ( pesqind ) në bazë të Rregullores disiplinore neni 49 paragrafi 1 pika  3 dhe neni 10 paragrafi  3 pika 2. Afati  i pagimit  të dëmimit të shqiptuar në të holl është 15 ditë nga dita e sjelljes së këtij vendimi. ( Rregullorja disiplinore neni 11 ).
 
 
AGIM  HASANI ; përfaqësues zyrtar i klubit të futbollit “ FLAMURTARI “ nga Prishtina në procedurë të inicuar disiplinore nga ana e komesarit të garave  për manifestim të  sjelljeve jo korrekte drejtuar gjyqtarëve ) në ndeshjen e barazhit – përcaktuese për Raiffeisensuperligë për kategorinë e seniorëve ; DRITA – FLAMURTARI e zhvilluar në stadiumin “ Rexhep Rexhepi “ në Drenas ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e zyrtarit në procedurë )
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore të QORTIMIT, në bazë të Rregullores disiplinore neni  39 paragrafi  1 pika 2.
 
 
SHKELQIM SYLA ; lojtar i klubit të futbollit “ FLAMURTARI “ nga Prishtina me numër të librezës sportive 1/434 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 2, në procedurë të inicuar nga ana e komesarit të garave  ( fyerje drejtuar  gjyqtarëve  pas përfundimit të takimit ) në ndeshjen e barazhit – percaktuese  për Raiffeisensuperligë për kategorinë e seniorëve; DRITA – FLAMURTARI  e zhvilluar në stadiumin “ Rexhep Rexhepi “ në Drenas ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit në procedurë );
DENOHET
Me shqiptimin e masës disiplinore  VEREJTJE  E  FUNDIT  në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika  2.
 
 
KORAB  HASANI ; lojtar i klubit të futbollit  “ FLAMURTARI “ nga Prishtina  me numër të librezës sportive  1/1153 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  10, në procedurë të inicuar nga ana e komesarit të garave , për manifestim të sjelljeve jo korrekte  drejtuar gjyqtarit kryesor pas përfundimit të takimit ) në ndeshjen e barazhit – përcaktuese për Raiffeisensuperligë për kategorinë e seniorëve ; DRITA – FLAMURTARI  e zhvilluar  në stadiumin “ Rexhep Rexhepi “ në Drenas ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata e lojtarit në procedurë )
DENOHET
Me  shqiptimin e masës disiplinore  VEREJTJE  E  FUNDIT, në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 2.
 
 
MUHAMET  GASHI ; lojtari i klubit të futbollit “ FLAMURTARI “ nga Prishtina me numër të librezës sportive  4756 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 6, në procedurë të inicuar disiplinore nga ana e komesarit të garave , për goditje  të qëllimt përsonit me aftësi të kufizuara si dhe fyerje dhe sharje drejtuar  gjyqtarit kryesor  Bajram Gashi gjatë ndeshjes së  barazhit – përcaktuese për Raiffeisensuperligë – kategoria e seniorëve ; DRITA – FLAMURTARI e zhvilluar në  stadiumin “ Rexhep Rexhepi “ në Drenas ( raportet e zyrtarëve dhe deklarata plotësuese e lojtarit në procedurë )
DENOHET
Me ndalesë loje në kohë zgjatje për ; 6  muaj ( gjashtë ) për të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës  të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores disiplinore neni 39 paragrafi 1 pika 4.
 
 
 
 
 
 
KESHILLA  JURIDIKE ;
 
Pala e pa kënaqur në këto vendime ka  të drejtë ankese drejtuar komisionit për ankesa  për ankesa të shkallës së dytë në afatin kohor prej 8 (tetë) ditëve nga data e sjelljes së këtij vendimi. Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
 
Prishtinë, date 07.06.2016                                               Kryetari, DUKAGJIN  ZEFI  d.v.