ffk-llogofinKomisioni Disiplinor i shkallës së parë në përbërje ; Dukagjin Zefi – kryetar dhe Luan Salihu e Avni Shala – anëtar, në mbledhjen e mbajtur me datë 18.10.2016 – ditë e martë ora 15,00, shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve të zyrtarëve dhe deklaratave plotësuese të kërkuara nga mbledhja e dates 14.10.2016, konform Dispozitave të Rregullores  Disiplinore sjelli këto;
 

V  E  N  D  I  M  E

 
KF “ GJILANI “  nga Gjilani në procedure të hapur  disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit , për lëshime në organizimin e ndeshjes së javës së  VIII-te të VALA SUPERLIGES së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; GJILANI – LLAPI e zhvilluar në stadiumin e qytetit ( raportet e zyrtarëve ;  fyerje, kërcnime    të disa personave të pa identifikuar  në hyrje të zhveshtoreve drejtuar personave zyrtar te ndeshjes pas përfundimit të pjesëlojes së pare dhe përfundimit të takimit )  si dhe mos marrja e masave për largimin e të njejteve  nga ana e klubit nikoqir – organizatorit të ndeshjes;
DENOHET
Me zhvillimin e  1 ( një ) ndeshje  në fushën e vet  pa praninë e shiquesëve në bazë të Rregullores Disiplinore neni 50 paragrafi  1 pika 2.
 
ALBERT  KASTRATI ; zyrtar i Klubit të Futbollit “ GJILANI “ nga Gjilani , në procedure të pezullimit  nga mbledhja e kaluar e Komisionit Disiplinor, , për manifestim të sjelljeve josportive (  fyerje dhe ofendime drejtuar gjyqtarit kryesor ) në ndeshjen e javës së  VIII-te të VALASUPERLIGES  së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; GJILANI – LLAPI e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Gjilan ( Raportet e zyrtarëve dhe provat plotësuese – shtesë të kërkuara nga ana e komisionit )
DENOHET
Me ndalesë   të kryerjes  të të gjitha funkcioneve në klub në kohëzgjatje për  2 ( dy ) muaj  për të të gjitha ndeshjet zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores Disiplinore neni  39 paragrafi 1 pika 5.
 
EGZON  KURTESHI ; lojtar i KLubit të Futbollit “ FUSHË  KOSOVA “ nga Fushë Kosova me numër të librezës sportive  8827 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  11  në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit, për ndëshkim me karton të kuq ( sjellje josportive drejtuar  gjyqtarit kryesor ) në ndeshjen e javës së VIII-te të Ligës së Parë të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ;  FUSHË  KOSOVA  –  KEK-u e zhvilluar në Fushë Kosovë ( raportet e zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese të kërkuara nga komisioni si material shtesë )
DENOHET
Me ndalesë loje për  2 ( dy ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores Disiplinore neni 38 paragrafi 3
 
KËSHILLA   JURIDIKE
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese drejtuar  Komisionit për Ankesa të shkallës së dytë në afatin kohor prej  8 ( tetë ) ditëve nga data e sjelljes së këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës  date 18.10.2016 – respektivisht nga data e pranimit të tij. Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
Prishtinë, datë  18.10.2016                                                     Kryetari , DUKAGJIN  ZEFI  d.v.