Komisioni Disiplinor i shkallës së parë, në mbledhjen e mbajtur me datë 24.06.2017 ( ditë e premte ora 12,00 ), shqyrtoi procedurat e hapura nga mbledhja e kaluar lidhur me rastet  e pezullimit dhe për të njejtat duke iu referuar raporteve shtesë dhe deklaratave  të kërkuara  plotësuese të zyrtarëve të ndeshjeve ,  konform Dispozitave të Rregullores Disiplinore sjelli këto;
 
V E N D I M E
 
KF “ FERIZAJ “ nga Ferizaj në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit  disiplinor , për manifestim të sjelljeve josportive  të spektatorëve  të tyre (  hudhje e gjasendeve dhe mjeteve piroteknike, ne fushë) gjate dhe pas perfundimit të ndeshjes  përcaktuese – barazhit për  Valasuperligën  e Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; FERIZAJ – VLLAZNIA ( P ) e zhvilluar në stadiumin “ Rizaj Lushta “ në MItrovicë ( raportet e zyrtarëve ,deklaratat plotësuese dhe inqizimet  televizive );
DENOHET
Me të holla në shumë prej ; 800  EURO ( tetëqind )  në bazë të Rregullores Disiplinore  nenit 49 paragrafi 1 pika 3 dhe nenit 10 paragrafi  3 pika 1. Afati  i pagimit të dënimit të shqiptuar në të holla është 15 ditë nga sjellja e këtij vendimi respektivisht nga data e publikimit të tij në faqën zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës (  neni 11 paragrafi 1 i Rregullores Disiplinore ).
 
KF “ VLLAZNIA “ nga Pozharani, në procedurë të hapur nga mblerdha e kaluar e komisionit për manifestim të sjelljeve josportive  të spektatorëve të saj (  fyerje  dhe ofendime drejtuar ekipit rival dhe spektatorëve  kundërshtar si dhe hudhje  të gjasendeve në fushë ) gjatë dhe pas përfundimit të ndeshjes përcaktuese- barazhit  pë valasuperligën e Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ;  FERIZAJ – VLLAZNIA ( P ) e zhvilluar në stadiumin “ Rizah Lushta “ në Mitrovicë ( raportet shtesë, deklaratat plotësuese të zyrtarëve  si dhe inqizimet televizive )
DENOHET
Me të holla në shumë prej;  500  EURO ( pesqind ) në bazë të Rregullores Disiplinore neni  49 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 3 pika 2. Afati i pagimit të dënimit të shqiptuar në të holla është 15 ditë nga data e sjelljes së këtij vendimi, respektivisht nga  data e publikimit të tij në faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës. ( Rregullorja  Disiplinore neni 11 paragrafi 1 )
 
KF “ DUKAGJINI  “ nga Klina  në procedurë  të hapur disiplinore nga mbledhja e kaluar e komisionit, për sjellje  josportive dhe vandaliste të spektatorëve të saj ( hudhje e gjasendeve të forta në fushë, sharje dhe ofendime drejtuar zyrtareve të ndeshjes, spektatorëve dhe ekipit mysafir si  dhe shprehje e vandalizmit në thyerjen e 277 ulëseve – hedhja e tyre në fushë në drejtim të njësive special ) gjatë dhe pas përfundimit të ndeshjes  përcaktuese – barazhit për Valasuperligën e Kosovës në futboll pë kategorinë e seniorëve ;  DRITA – DUKAGJINI e zhvilluar në stadiumin “ Rizah Lushta “ në MItrovicë, raportet  shtesë , deklaratat plotësuese dhe inqizimet televizive );
DENOHET
Me zhvillimin e ; 2 ( dy ) ndeshjeve  zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës  në fushën e vet  pa praninë e shiquesëve –në bazë të Rregullores Disiplinore neni  50 paragrafi 1 pika 1.
 
KF “ DRITA “ nga Gjilani, në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e Komisionit Disiplinor, për manifestim  të sjelljeve  josportive  ( fyerje dhe sharje drejtuar lojtarëve dhe spektatorëve kundërshtar si dhe hyrja e tyre në terren pas përfundimit të takimit ) në ndeshjen përcaktuese për Valasuperligën e Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; DRITA – DUKAGJINI  e zhvilluar në stadiumin “ Rizah Lushta “ në Mitrovicë ( raportet dhe deklaratat plotësuese të zyrtarëve si dhe inqizimet televizive  të ndeshjes );
DENOHET
Me zhvillimin e ; 1 ( një ) ndeshje zyrtare sipas radhës  të organizuar nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në fushën e vet  pa praninë e shiquesëve,  në bazë të Rregullores  Disiplinore  neni 50 paragrafi  1 pika .
 
SEVERIN  ELEZAJ ; kryetrajner   në klubin e futbollit “ DUKAGJINI “ nga Klina në procedurë të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për largim nga pankina nga ana e gjyqtyarit kryesor (  reagime  në vendimet gjyqtarit kryesor ) gjatë zhvillimit të ndeshjes përcaktuese – barazhit për valasuperligën e Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; DRITA – DUKAGJINI  e zhvilluar nëadiumin “ Rizah Lushta “ në Mitrovicë ( raportet shtesë dhe deklaratat plotësuese të zyrtarëve të ndeshjes )
DENOHET
Me shqiptimin e masës  disiplinore ; VEREJTJE  E FUNDIT, në bazë të nenin 39 paragrafi 1 pika 1  të Rregullores Disiplinore .
 
BURIM  BOJAJ ; lojtar ( portier reserve ) i klubit  të futbollit “ DUKAGJINI “ nga Klina me numër të librezes sportive ___ dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër ____,  në procedurë të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor ,  për manifestim të sjelljeve josportive ( goditje dhe dëmtim  i mikrofonit professional të atmosferës në prezencën e zyrtarëve të  FFK-së ) pas përfundimit të ndeshjes përcaktuese  – barazhit për  Valasuperligën e Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; DRITA – DUKAGJINI e zhvilluar në stadiumin “ Rizah Lushta “ në Mitrovicë  ( raportet  dhe deklaratat  plotësuese të zyrtarëve si dhe inqizimet televizive  nga ndeshja e zhvilluar );
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores Disiplinore neni 38  paragrafi 3.
 
KF “ ULPIANA “ nga Lipjani, në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor,për manifestim  të sjelljeve  jokorrekte të spektatorëve të saj (  fyerje, sharje dhe ofendime  në kor, drejtuar kundërshtarit si dhe hudhje të gjasendeve në fushë )  gjatë dhe pas përfundimit të ndeshjes përcaktuese – barazhit për Ligën e par ë të Kosovës në futboll pë kategorinë e seniorëve ; ULPIANA – KIKA  e zhvilluar në stadiumin “ Agron Rama “ në Kastriot  ( raportet shtesë dhe deklaratat plotësuese të zyrtarëve  të ndeshjes ) ;
DENOHET
Me të holla në shumë prej ;  500  EURO ( pesqind ) në bazë të Rregullores  Disiplinore neni 49 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 3 pika 2. Afati i dënimit të shqiptuar në të holla është 15 ditë nga data e sjelljes së vendimit, respektivisht nga data e publikimit të tij në faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës ( Rregullorja disiplinore neni 11 paragrafi 1 ).
 
KF “ KIKA “ nga Hogoshti, në procedurë të hapur nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për sjellje josportive   të spektatorëve të klubit të tyre  ( fyerje, sharje në kor, hudhje e gjasdendeve të forta në fushë si dhe thyerja e dyerve të hyrjes   në stadium nga ana e 500 spektatorëve ) në ndeshjen përcaktuese  – barazhit  për Ligën e pare të Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve ; ULPIANA – KIKA e zhvilluar në stadiumin  “ Agron Rama “ në Kastriot ( raportet dhe deklaratat plotësuese të zyrtarëve  të ndeshjes );
DENOHET
Me të holla në shumë prej ; 500  EURO  ( pesqind ) në bazë të Rregullores Disiplinore neni 49 paragrafi 1 pika 3 dhe neni 10 paragrafi 3 pika 2. Afati pagimit të dënimit  të shqiptuar në të holla është  15 ditë nga data e sjelljes së këtij vendimi, respektivisht nga data e publikimit të tij në faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës  ( Rregullorja disiplinore neni 11 paragrafi 1)
 
BLERTON  RASHITI ; lojtar i klubit të futbollit “ DRITA “ nga Gjilanit me numër të librezes sportive  1302/Gj në procedurë të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor , për sulm fizik në lojtaret e ekipit mysafir   ( shkaktat kryesor për ndërprerje të takimit ) në ndeshjen e javës së XVI-të të Ligës së kadetëve në nivel nacional ; DRITA – PRISHTINA  e zhvilluar në Gjilan ( raportet shtesë  dhe deklaratat plotësuese të zyrtarëve, lojtarëve dhe inqizimi televiziv nga  ndeshja e ndërprerë )
DENOHET
Me ndalesë loje në kohëzgjatje për ; 12 ( dymbdhjet ) muaj   për të gjitha ndeshjet zyrtare në klub  të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, në bazë të Rregullores Disiplinore neni 43 paragrafi 1 pika 1.
 
VALMIR  QERIMI ; lojtar i klubit të futbollit “ DRITA “ nga Gjilani me numër të librezes sportive  29/Gj, në procedurë të  pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit , për pjesëmarrje në sulmin fizik   kundër lojtarëve mysafir në ndeshjen e javës  së XVI-të të Ligës së kadetëve në nivel nacional ; DRITA – PRISHTINA e zhvilluar në Gjilan ( raportet shtesë, deklaratat plotësuese të zyrtarëve dhe lojtarëve si dhe inqizimi televiziv nga ndeshja e ndërprerë )
DENOHET
Me ndalesë loje për  ; 6  (gjashtë )muaj   për të gjitha ndeshjet zyrtare në klub  të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores Disiplinore neni 43 paragrafi 1 pika 1.
 
TEFIK  PAJAZITI ; lojtar i klubit të futbollit “ DRITA “ nga Gjilani me numër të librezes sportive ;  1198/GJ, në procedurë  të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për sulm  ( pjesëmarrës) në lojtaret e ekipit mysafir në ndeshjen e javës së XVI-të të kategorisë së kadetëve në nivel  nacional ; DRITA – PRISHTINA e zhvilluar  në GJilan ( raportet shtesë të zyrtarëve, deklaratat plotësuese të lojtarit dhe inqizimi televiziv nga ndeshja e ndërprerë );
DENOHET
Me ndalesë loje   për ; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare në klub të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të nenit 43  paragrafi 1 pika 1.
 
RAMADAN  VRANJA ; lojtar i klubit  të futbollit “ DRITA “ nga Gjilani me numër të librezes sportive ;  1960/GJ , në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për  sulm fizik ( pjesëmarrës) në lojtaret e ekipit mysafir në ndeshjen e kategorisë së kadetëve  java e XVI-të në nivel nacional ; DRITA – PRISHTINA e zhvilluar në GJilan ( raportet shtesë të zyrtarëve, deklaratat plotësuese të lojtarëve dhe inqizimi televiziv nga ndeshja e ndërprerë ) ;
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 6 ( gjashtë ) muaj  për të gjitha ndeshjet zyrtare në klub të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores Disiplinore neni 43 paragrafi 1 pika 1.
 
SYART  IBRAHIMI ; lojtar i klubit të futbollit “ DRITA “ nga Gjilani me numër të librezes sportive  669/Gj në procedurë të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor, për  pjesëmarrje në sulmin fizik në lojtaret e ekipit mysafir, në ndeshjen e nderprerë të javës së XVI-të për kategorinë e seniorëve  në nivel nacional ; DRITA – PRISHTINA e zhvilluar  në Gjilan ( raportet shtesë të zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese të lojtarëve  si dhe inqizimi televiziv );
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 6 ( gjashtë ) muaj, për të gjitha ndeshjet zyrtare në klub të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 43 paragrafi 1 pika 1
 
BLEON  SELISHTA ; lojtar i klubit  të futbollit “ DRITA “ nga Gjilani me numër të librezes sportive  2031/Gj në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor për sulm * pjesëmarrës ) fizik në lojtaret e ekipit mysafir në ndeshjen e ndërprerë të javës së XVI-të të kategorisë së kadetëve në nivel nacional ; DRITA – PRISHTINA  e zhvilluar në Gjilan ( raportet shtesë të zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese të lojtarëve të pezulluar nga ndeshja  e ndërprerë );
DENOHET
Me ndalesë loje pë ; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha  ndeshjet zyrtare në klub të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 43 paragrafi 1 pika 1.
 
RIGON  IBRAHIMI ; lojtar i klubit  të futbollit “ DRITA “ nga Gjilani me numër të librezes sportive ; 1408, në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e komisionit disiplinor për sulm  fizik ( pjesëmarrës ) në lojaret e ekipit mysafirë  në ndeshjen e ndërprerë të javës së XVI-të Ligës së kadetëve në nivel nacional ; DRITA – PRISHTINA e zhvilluar në Gjilan ( raportet shtesë të zyrtarëve , deklaratat plotësuese të lojtarëve dhe  inqizimi televiziv ) ;
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare në klub të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores disiplinore neni 43 paragrafi 1 pika 1.
 
ZGJIM  TAHIRSYLA; lojtar i klubit të futbollit “ PRISHTINA “ nga Prishtina me numër të librezes  sportive ; 1674 /Pr  në procedure të pezullimit nga mbledhja e kaluar e  komisionit disiplinor,për sulm  fizik  në lojtarin e ekipit  nikoqir në ndeshjen e ndërprerë të javës së XVI të kategorisë së kadetëve  në nivel nacional ; DRITA – PRISHTINA e zhvilluar në Gjilan ( raportet shtesë të zyrtarëve dhe deklaratat plotësuese të lojtarëve , inqizimi televiziv  nga ndeshja e ndërprerë ) ;
DENOHET
Me ndalesë loje për ; 6 ( gjashtë ) muaj për të gjitha ndeshjet zyrtare në klub të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës në bazë të Rregullores Disiplinore neni 43 paragrafi 1 pika 1.
 
KëSHILLA  JURIDIKE
Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë ankese , drejtuar komisionit të shkallës së dytë – komisionit për ankesa  në afatin kohor prej ; 8 ( tetë ) diteve, nga data e sjeljjes së këtij vendimi, datë 24.06.2017 respektivisht nga data e publikimit të  tij në faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës. Ankesa e ushtruar nga ana e pales së ankimuar nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit.
 
Prishtinë, datë  24.06.2017
Kryetari, DUKAGJIN  ZEFI  d.v.